آخرین نقشه از شهر حلب. کرم الطراب و کرم الجزماتی تقریبا پاکسازی شدند. به خط فاصلی که کشیده شده هم توجه کنید، چند شب پیش ما همین جا را به عنوان مسیر بعدی تقسیم کننده شهر مشخص کرده بودیم.

 

قرمز : سوریه و متحدان

زرد : کردهای شیخ مقصود (متحد ارتش سوریه)

سبز : تروریستهای تکفیری همچون جبهه النصره و سایر گروه های مسلح

 

photo_2016-12-04_15-10-01