امروز نتانیاهو از بلندی های اشغالی جولان بازدید کرد و این در حالی است که ارتش صهیونیست ها در اطراف شهر قنیطره تجمع کردند و تانک های آنها به سمت شهر نشانه رفته اند. در این منطقه، تروریستها بارها برای تصرف اراضی تحت کنترل ارتش سوریه با حمایت های همه جانبه اسرائیل تلاش کردند اما راه به جایی نبردند. گویا پس از شکست های مداوم تروریستها به پشتیبانی اسرائیل در این منطقه، نتانیاهو تصمیم به ورود مستقیم به این شهر را گرفته است. تصاویر زیر از حضور نتانیاهو ارتش این کشور در اطراف شهر قنیطره سوریه را نشان می دهد.