یک مسئول نظامی سوریه دردمشق اظهار داشت:عملیات نظامی ارتش سوریه و متحدانش و به موازات آن جریان آشتی های ملی که در ماه های اخیر شتاب گرفته موجب شده بیشتر مناطق ریف دمشق در نیمه دوم سال ۲۰۱۶ به آغوش دولت سوریه بازگردند.

وی در خصوص اظهارات «والری گراسیموف» رئیس ستاد مشترک روسیه مبنی بر اینکه پاکسازی ریف دمشق در مراحل پایانی قرار دارد، گفت: همه منطقه جنوب و جنوب غربی ریف دمشق به طول بالغ بر یکصد و بیست کیلومتر، تحت سیطره دولت سوریه است که شامل اتوبان صحنایا به سمت درعا در جنوب و با عبور از الکسوه و روستاهای آنها و همچنین سعسع تا اتوبان السلام که ریف دمشق را به قنیطره متصل می شود .

وی افزود: این مناطق طی عملیات نظامی ارتش سوریه و متحدانش همچون عملیات خان الشیح و پیرامون آن یا از طریق آشتی های ملی از وجود تروریست ها پاکسازی شده است.

این منبع گفت: این منطقه برای تروریست های آنجا و حتی برای تروریست های درعا و قنیطره نقطه تمرکز اصلی برای نقشه های عملیاتی و نفوذ به دمشق بود .

وی افزود: هم اینک تنها بقایایی از تروریست ها در مناطقی همچون مزرعه بیت جن و پیرامون آن هستند که زیر سلطه آتش باری ارتش سوریه قرار دارند و برای تسلط بر آنجا تلاش می شود.

این مسئول نظامی سوریه گفت: در ریف شرقی دمشق و به سمت غوطه شرقی ارتش سوریه و متحدانش در ماه مارس گذشته همه بخش جنوبی غوطه را تحت سیطره خود گرفتند و آنچه که از غوطه باقی مانده شامل شهر دوما و روستاهای پیرامون آن است که هم اینک درگیری ها و عملیات نظامی به نفع ارتش سوریه و متحدانش در آنجا جریان دارد.

وی با بیان اینکه همه منطقه قلمون تا مرزهای سوریه و لبنان نیز تحت سیطره ارتش سوریه و متحدانش قرار دارد، گفت: تنها بقایایی از تروریست ها در شهرک قاره هستند، روستاهای قلمون شرقی مثل شهرک الرحیبه نیز با پیوستن به جریان آشتی ملی به آغوش سوریه بازگشتند به استثنای شهرک جیرود که هم اینک آتش بس در آنجا برقرار است.

مسئول نظامی سوریه درباره اوضاع در وادی بری در ریف شمال غربی دمشق نیز گفت: همه روستاهای وادی بردی به استثنای نبع عین الفیجه و بسیمه به آشتی ملی ملحق شدند.

وی افزود: در این ۲ روستا نیز مذاکرات برای تسویه وضعیت تروریست ها یا انتقال آنها به سمت إدلب جریان دارد، هم اینک هفتاد فرد مسلح از بسیمه اسامی خود را برای انتقال به إدلب ثبت کرده اند که قرار است با ۴ دستگاه اتوبوس به آنجا منتقل شوند.

این مسئول نظامی سوریه گفت: با این حساب به زودی همه روستاهای وادی بردی به آغوش دولت سوریه بازخواهد گشت.