انفجاری شدید در نزدیکی میدان تقسیم استانبول/ از محل انفجار دود غلیظی به آسمان برخاسته است

 

بر اساس گزارش‌های اولیه، این انفجار در ورزشگاه تیم فوتبال بشیکتاش ترکیه رخ داده است

بازی این تیم در این ورزشگاه یک ساعت قبل به پایان رسید.