خبرنگار العالم افزود که این انفجار که پنجشنبه شب با خودروی بمب گذاری شده انجام شد ۹ شهید و ۱۶ زخمی از میان غیر نظامیان داشت.

انفجار مزبور نزدیک ورزشگاه این شهر رخ داده است.