باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا معتقد است مقامات آمریکا اشتباهات سال ۲۰۱۳ هنگام حمله به عراق را در مبارزه با گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی (داعش) تکرار نکرده اند.
اوباما این مطلب را در سخنرانی خود در فلوریدا درباره مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. رئیس جمهور امریکا گفت:” وقتی ما درباره چگونگی پاسخ به اقدامات داعش تصمیم گیری می کردیم، از تکرار برخی از اشتباهات رخ داده هنگام حمله به عراق در سال ۲۰۰۳ امتناع ورزیدیم که در بلند شدن سازمانی که داعش شد، کمک کردند”. اوباما خاطرنشان کرد تکیه اساسی در سال ۲۰۱۴ و تا به حال معطوف کمک به “دولت وحدت ملی” عراق است که در درجه اول به مبارزه با داعش اشتغال دارد. اوباما یادآور شد علاوه بر این آمریکا ائتلاف متشکل از بیش از ۶۰ کشور از جمله همسایگان عراق را تشکیل داد. رئیس جمهور امریکا یادآور شد:”سپس مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق را نه با استفاده از گردان های آمریکایی بلکه با استفاده از گروه های محلی آغاز کرده و با فرستادن تجهیزات ، مستشاران و نیروهای ویژه به آنها کمک کردیم”.

طنز-داعش-اوباما-ترامپ

طنز-داعش-اوباما-ترامپ