🔴سازمان ملل بی پدر اذیت میکنه
اغلب جاسوس و نیروها امنیتی هستن
به سختی میذارن با محصورهای فوعه و کفریا مبادله کنیم‼️

⭕️چرانمیزارن؟؟❓

🔴نمیذارن یه عده از مسلحین
مخالف تبادل هستن یه عده از خودشون
اتوبوس ها آتیش زدن
مگه ادمن..
میگن باید تا نفس آخر مبارزه کنیم
و مبادله نکنیم

⭕️ بی پدرها
که توحلب کله هاشون گیرافتادن
نمشه مبادله کرد؟؟❓

🔴 خطرناکن خیلی
بین مردم هم پخش شدن
به این راحتیا نیست
خیلی اوصاع پیچیده شده
ترکیه و اعراب هم مرتب سلاح و حمایت….

⭕️توحلب که نمتونن بفرس
خیلیهاشون اونجا الان افسرهاشون گیرافتاده
شنبدم حتی ازاسراییل هم هست❓

🔴همون ماشین ها UN هم میتونن ببرن
جیش هم یه جاها یکم رشوه بدن شل میشه…..

⭕️اره….چرا گزاشتن ۱۰هزارنفر فرار کنه؟؟؟
همون اتوباسا وخانواده هاشون
بایدجلوشو میگرفتن تافوعه ازادبشه❗️❓

🔴روسیه میگه برن‼️

⭕️ روسیه ردشون کرد یعنی؟؟
خب میزاشتن مبادله بشه

🔴روس میگه همینجور برن..ایران میگه مبادله

⭕️ الان چندنفرشون اونجا گیر افتادن برامبادله؟؟؟

🔴معلوم نیست ۵ هزار تایی مونده بودن که الان اغلب رفتن

⭕️روسیه خیلی برا تخلیه انگار عجله داره⁉️

🔴 اره…بخاطر بحث سیاسی
که بگه حلب رو ازاد کردم……
…..فوعه و کفریا چه اهمیت واسه اون داره
….با زور اسلحه ستون زدیم جلو کار روسیه گرفتن بچه ها‼️

⭕️خب اخرش باید برااون دوتا شهر عملیات کرد… الان که بهتره

🔴به این راحتیا نیست واسه گرفتن هر تل و تپه باید کلی تلفات داد
استحکامات محکمی داره..
محورسراقب والعیس رو که خودتون دیدین چه خبره…
فاصله زیاده تازه اگه فشار بیاریم اون محاصره ها رو موشک بارون میکنن…..

⭕️ اره..بخاطر همین میگم الان باید تبادل بشه

🔴والا راهی دیگه نیس
هر چی شد فشار اوردیم
ولی همه دنیا یه طرفه و ما یه طرف….
حتی روسیه مقابلمونه واسه این قضیه‼️

⭕️الان ازفوعه زیاد نیومده شاید هزارتا دوهزار
وحداقل ۱۵هزارادم اونچاس❓

🔴همینم زورکی شده….. حدود ۲۰ هرار شاید بشن

⭕️الان چقدرش اوردن حلب؟؟⁉️

🔴زیادنیست آمار دقیقی نداریم…حدود۳هزارنفری شده…..
والبته ازاوناهم حداقل ۸هزارتاخارج شدن…..😔

🔴روسها معتقد بودن همینکه حلب را گرفتید دستاورد بسیار بزرگی هست

سمت خودیها گفتیم نه‼️

باید تکلیف فوعه و کفریا مشخص بشه

🔴فوعه و کفریا ۲۱ هزار مانده بودن ۴ هزار میان ۱۷ هزار میمونن

🔴اشتباه از روسها بود که فضولی کردن

نباید از اول میذاشتیم برن تروریستها
تا فوعه و کفریا تخلیه بشود

👈النصره فوری تمام نیروهاشو با سه چهار کاروان اصلی تخلیه کرد بعدا نوبت به دیگران رسید جفتک انداخت‼️

🔴احرارشام وبقیه که درشکست حلب متهم بودن حالا دارن زار میزنن…

🔴همین ۲۱اتوبوس که برافوعه میرفت رو هم گروهک جندالاقصی اتیش زد که زیرمجموعه التصره وبسیار تندرو هست….

🚀العزه لله..مجاهددمشقی…