به گفته مقامات روسیه، این جعبه که حاوی اطلاعات پرواز است، برای بررسی علت سقوط هواپیما به مسکو ارسال خواهد شد.

 روز دوشنبه مقامات ارتش موفق شدند جسد خلبان هواپیمای نظامی تی یو ۱۵۴ را نیز بیابند.

گفته می شود جست و جوها برای یافتن اجساد و بقایای هواپیمای ارتش روسیه همچنان در محل سقوط این هواپیما در دریای سیاه ادامه دارد.

حدود سه هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی و نجات به وسیله کشتی، قایق های موتوری، زیردریایی و چرخبال در این عملیات جست وجو حضور دارند.

ایگور کوناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه می گوید: «تمامی بقایای این هواپیما به مقامات سپرده شده است. نزدیک به ۲۴ ساعت برای یافتن بقایای این هواپیما تلاش طافت فرسا انجام شد. در آخرین ساعتها پیکر یکی دیگر از قربانیان نیز پیدا شده است.»

مقامات ارتش روسیه می گویند محل دقیق سقوط این هواپیما کاملا مشخص شده است و صد و سی غواص نظامی در محل سقوط بدنبال اجساد و بقایای هواپیما هستند.

همچنان خطای خلبان و اشکال و نقص فنی مهمترین فرضیه موردنظر مقامات روسیه درباره سقوط این هواپیما است.