بیش از چهار ماه پیش ارتش ترکیه در قالب عملیاتی موسوم به “سپر فرات” برای حمایت از شورشیان سوری و عقب راندن داعش و همچنین گروه های کرد با مخالفت دولت سوریه وارد خاک این کشور شد. گرچه ارتش ترکیه و متحدان شورشی اش به راحتی جرابلوس را از داعش گرفتند اما آزاد کردن شهر الباب با دشواری مواجه شده است.

الباب که تحت تسلط داعش است تقریبا یک ماه در محاصره قرار دارد.

در مناطقی از شهر تروریست های موسوم به ارتش آزاد با تروریست های داعش در حال نبرد خیابانی هستند، اما هنوز شهر در کنترل داعش است.

طی روزهای گذشته حملات زمینی و هوایی ارتش ترکیه باعث هلاکت ۴۸ تروریست داعشی شد و جنگنده های ارتش ترکیه ۲۳ ساختمان و پناهگاه را که داعش از آنها استفاده می کرد، نابود کردند.