به گزارش خبرگزاری «خبرآنلاین» سفارت ایران در ترکیه در بیانیه ای الام کرد که کلیه کنسولگری ها و سر کنسولگری های ایران در استانبول، ترابوزان و ارزروم، روز سه شنبه تعطیل خواهد بود.

روسیه و ایران نقش بسیار موثری را در بیرون راندن مخالفان حکومت سوریه از حلب ایفا کردند