تصویر دلاوران ارتش سوریه امروز پس از دفع حمله تکفیریها به محور جمعیه الزهراء درشمال غرب شهر حلب

امروز نیروهای ارتش سوریه و مقاومت حداقل دو ماشین انتحاری و تعداد زیادی خط شکن تروریست در محور جمعیه الزهراء در شمال غربی حلب را منهدم کردند.

اخرین تلاش ترویستها از بیرون حلب برای کم کردن فشار نیروهای ارتش و مقاومت برای پاکسازی کامل حلب نیز با شکست مواجه شد.