روزنامه انگلیسی«تایمز» در خبری مدعی شده است که ترکیه قصد دارد مقام‌های طرفدار ناتوی خود را با آن‌هایی که هوادار همکاری با ایران، چین و روسیه هستند، جایگزین کند.

بر این اساس، تایمز مدعی شده که به رو نوشت رایانامه‌هایی که افسران نظامی اخراجی این کشور به «کورتیس اسکاپاروتی» ژنرال چهار ستاره آمریکایی و از فرماندهان ارشد ناتو در اروپا ارسال کرده‌اند دست یافته است که نشان می‌دهد آن‌ها نگرانی خود را از افزایش قابل توجه حس ملی گرایانه افراطی و ضد غربی ابراز داشته‌اند.

تایمز به نقل از یکی از افسران ارتش ترکیه نوشته است، برخی مقام‌های جدید این کشور ارزش‌های ناتو را زیر سئوال برده، تنفر خود از سازمان‌های غربی را بیان داشته و همزمان حمایت خود از ایران، روسیه و چین را بیان داشته‌اند.