لحظاتی پیش رسانه‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در مرکز شهر دمشق، پایتخت سوریه خبر دادند.

این انفجار در نزدیکی مرکز وابسته به پلیس در منطقه «المیدان» شهر دمشق صورت گرفته است.

به گفته منابع، این صدا ناشی از انفجار یک کمربند انفجاری بوده که دختری ۷ ساله آن را با خود حمل می‌کرده است.

به گفته شاهدان، این کمربند از راه دور منفجر شده است.

تا کنون کشته شدن ۳ تن و مجروحیت ۴ نفر در این انفجار تأیید شده است.