امروز جنگنده ای عربستان شهرهای مختلف یمن را بمب باران کردند و همچنین نقاط مختلفی در یمن توسط موشک های عربستانی مورد هدف قرار گرفت. اما در جنگ زمینی، ارتش یمن و نیروهای مردمی بخصوص حوثی ها تجمع مزدوران عربستانی را مورد هدف قرار دادن که باعث تلفات این نیروها شد.

لحج: هدف قرار گرفتن تجمع مزدوران در کرش با ۳ موشک الصرخه

دو حمله هوایی دشمن سعودی امریکایی به وادی العصرات در نهم

مزدوران دشمن محلات مسکونی را در منطقه العرفاف در استان الضالع هدف قرار دادند

صعده: زخمی شدن دو غیر نظامی در ۳ حمله هوایی دشمن به پل النمصه در مجز

حجه: نیروی هوایی دشمن سعودی امریکایی را در منطقه الجرایبا را در مستبأ هدف قرار داد.

صعده: دو حمله هوایی دشمن سعودی امریکایی به پشت کوه کهلان