اعتراف «فیلق الشام» از گروههای مسلح حاضر در حلب به نابودی کامل یک گروه وابسته به خود در محله الکلاسه؛ فیلق مدعی است آنان در دفاع از مردم کشته شده‌اند!!

در روزهای اخیر ارتش سوریه و نیروهای مقاومت بطور کامل بر حلب شرقی سیطره پیدا کردند و توانستند صفوف تروریستها را در این شهر متلاشی کنند. در این بین تروریستها راهی جز تسلیم و یا مرگ نداشتند. گروه های تروریستی که دست از مخاصمه برنداشته و تسلیم نشدند، توسط ارتش و نیروهای مقاومت نابود شدند، رایه الاسلام از زیرمجموعه های گروه تروریستی فیلق الشام از جمله این گروهک ها بودند که بطور کامل در حلب نابود شد.