در زمان پیروزی های مست کننده تروریستها و غرور بیش از اندازه حامیان آنها، هیچ گاه به چنین روزی فکر نمی کردند که زیر چکمه های ارتش سوریه و نیروهای مقاومت این چنین آرزوهایشان له شود. اردوغان در یکی از سخنرانی های خود با غروری عثمانی گونه سوریه را مورد خطاب قرار داد و گفت به زودی در مسجد اموی نماز می خواند! آن روزها، روزهای سختی برای مقاومت بود ولی امروز نه تنها اردوغان به فکر نماز خواندن نیست بلکه او و دیگر حامیان تروریستها نمی توانند زیر این شکست خفت بار کمر راست کنند.

تصویر از درون مسجد جامع اموی در حلب که به سیطره ارتش و نیروهای مقاومت در آمد