داعش » سوریه » نخسا
کد خبر : 1930
پنجشنبه - ۲۵ آذر ۱۳۹۵ - ۰۰:۰۵
حضور نخسا در سوریه

حضور نیروهای نخسا در تدمر و فرودگاه T4

حضور نیروهای نخسا در تدمر و فرودگاه T4

در چند روز اخیر داعش حمله گسترده ای به شهر تدمر داشت که موفق به تصرف این شهر از دست نیروهای ارتش سوریه شد. در حال حاضر نیروهای داعش به اطراف فرودگاه استراتژیک T4 رسیده اند و قصد تصرف آن را دارند. در این فرودگاه مستشاران خارجی زیادی مستقر هستند که اهمیت آن را بیشتر کرده است. همچنین علاوه بر مستشاران خارجی بخصوص روس، نیروهای نخسا نیز در تدمر و فرودگاه T4 حضور دارند. دیروز و امروز ارتش سوریه تک سنگینی برای بازپس گیری مناطق از دست داده انجام داد که توانست الکتیبه المهجور را از دست داعش آزاد کند که در این درگیری ها نیروهای نخسا نیز حضور داشتند و تن به تن با دواعش جنگیده و تعدادی از آنها را به درک واصل کردند. تصاویر زیر حضور نیروهای نخسا در تدمر، فرودگاه T4 و الکتیبه المهجور را نشان می دهد.

حضور نخسا در تدمر

حضور نخسا در فرودگاه T4

حضور نخسا در فرودگاه T4

حضور نخسا در فرودگاه T4

حضور نخسا در الکتیبه المهجور

درگیری تن به تن نخسا با دواعش در الکتیبه المهجور

درگیری تن به تن نخسا با دواعش در الکتیبه المهجور