گاردین روز پنج شنبه در مطلبی با عنوان “اکنون زمان مناسبی است که عربستان را از واقعیتهایی شوکه کننده آگاه کرد”، نوشت: آیا پس از آنکه اخیرا فاش شده عربستان از بمب های خوشه ای خریداری شده از انگلیس، در جنگ یمن استفاده کرده است؛ لندن از روابط خود با ریاض سود می برد؟
نویسنده این مطلب با اشاره به حجم روابط تسلیحاتی لندن و ریاض، تلاش کرد تا این موضوع را بررسی کند که این روابط تا چه حدی در زمینه همکاری های اطلاعاتی در زمینه مبارزه با تروریسم به نفع انگلیس بوده است.
گاردین افزود، این موضوع (همکاری اطلاعاتی در زمینه مبارزه با تروریسم) مسأله ای بسیار چالش برانگیز است چرا که ارتباط عربستان با تفکر وهابیت و همچنین گروه های سلفی افراطی موضوعی شناخته شده است؛ تفکری که باعث تشدید تروریسم شده است.
به نوشته گاردین، تناقض غیرقابل قبولی بین تفکرات و عقاید عربستان از یک سو، و حجم انتظارها از این کشور در زمینه همکاری ضد تروریسم وجود دارد.
نویسنده گاردین خاطرنشان کرد: افراطی ها همواره می گویند که اجسادشان همان خمپاره و موشکهایشان هستند، موضوعی که مبالغه آمیز نیست، و اگر غرب به اصول خود در این زمینه (مبارزه با تروریسم) پایبند نباشد، در این نبرد شکست خواهد خورد.