April 24,2017 | ۱۳۹۶/۰۲/۰۴

We Will Turn Tel Aviv and Haifa Into Dust

گزارش تصویری پخت اربعین امسال به همت کاربران و ادمین های ناب جهادی ونخسایی در سوریه
تصاویر مراسم تدفین و یادبود سفیر ترور شده روسیه