همین طور که در عکس فوق هم ملاحظه میکنید مواکب خالی از پذیرایی زینبیه , سابقه چندسال حضور اربعین وایام در سوریه مارو مصمم کرد بصورت عمومی وهدفمند کمر همت به پذیرایی از زوار ببندیم.

اشپزخانه شماره ۱
بامبالغ اهدایی دوستان در دواشپزخانه در سیده زینب تامین اقلام وسفارش پخت دادیم وقدری از مبالغ هم بااجازه اختصاصی ازبرخی عزیزان صرف تهیه وبسته بندی اقلام خشک گردید.

اشپزخانه شماره ۲
اقلام بسته بندی شده دربین خانواده های مدافع حرم ساکن, شهدای مدافع حرم, رزمندگان فاطمیون وایرانی حاضر درخطوط, توزیع گردید.توزیع هدفمنداقلام از ابتکارات این برنامه بود که شکر خدا انجام شد.

عکس فوق بخشی از اقلام خشک میباشد. تا اینجا اقلام خشک همچنان درحال تهیه هست همچنین در کانال اعلام گردید که اگر کسی علاقمند هست  میتواند کمک نقدی خود را  واریز کند تابتدریج ,انتقال وجوه انجام شده و تهیه وتوزیع اقلام نیز صورت پذیرد.

نمایی دیگر از اشپز خانه شماره ۲

پخت اربعین و تهیه اقلام در این قسمت  توسط خانواده واعضای لشکر سرافراز فاطمیون ساکن در زینبیه انجام شده است.

اشپزخانه شماره ۲

بخشی دیگر  از اقلام نذری که توسط کاربران وخیرین عزیز تهیه شده است.

اشپز خانه شماره ۲

دوگوسفند ذبح شده وگوشتهای ان  بهمراه قدری گوشت دیگر که همگی جهت پذیرایی اربعین سیده زینب و به نیت کاربران ناب جهادی وتمامی خیرین اماده شده است.

اشپز خانه شماره۲

نمایی کامل از اشپز خانه قبل از شروع به پخت.

اشپزخانه شماره ۲

در این قسمت برخی اقلام وظروف مشخص هست ونذری به نیت کاربران در بین زوار ومدافعان حرم وخانواده هاشون در زینبیه درحال توزیع میباشد.

شروع توزیع غذا بعد از پخت.

بفرمایید سیب زمینی سرخ کرده..