March 30,2017 | ۱۳۹۶/۰۱/۱۰

We Will Turn Tel Aviv and Haifa Into Dust

تصاویر مراسم تدفین و یادبود سفیر ترور شده روسیه

مراسم یادبود آندره کارلوف ، سفیر ترور شده روسیه در ترکیه ، در مسکو برگزار شد. تصویر زیر که از مراسم نام برده شده گرفته شده است ادای احترام پوتین به همراه اندوه فراوان به پیکر شخص سفیر مشاهده می شود.