April 28,2017 | ۱۳۹۶/۰۲/۰۸

We Will Turn Tel Aviv and Haifa Into Dust

تصاویری از شهر حلب بعد از ازادی کامل این شهر

تصاویری از شهر حلب بعد از ازادی کامل این شهر

تصاویری که مشاهده میکنید وضعیت بازماندگان را در شهر تازه ازاد شده حلب نشان میدهد..

  • تغییر کیفیت نمایش
    • 360
  • ۱۳۹۵/۰۹/۲۳
دریافت